Skip to main content

Personvern

Kongsvinger Regnskap AS respekterer alle sider ved privatlivets fred. Kongsvinger Regnskap AS samler inn, bruker, oppbevarer og behandler personopplysninger og kundeopplysninger på en ansvarlig, lovlig og omhyggelig måte.

Beskyttelse av våre kunders personvern, data og beskyttelse av våre medarbeideres personvern er avgjørende i all vår virksomhet. Vi overholder all lovgivning som gjelder databeskyttelse.

Vi har en gjennomsiktig kommunikasjon om hvordan vi styrer og behandler personopplysninger om våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.

Kostnadene ved krenkelse av personvern er svært høye, både målt i penger og omdømme. Krenkelser i forbindelse med behandling av personopplysninger kan forårsake uopprettelig skade for enkeltpersoner dersom personopplysningene deres havner i gale og kriminelle hender.

Personopplysninger omfatter opplysninger som kan identifisere en enkeltperson. Disse opplysningene kan omfatte kunde- og HR-relaterte opplysninger som navn, kontaktopplysninger, lønnsnivå m.m. Dersom du er i tvil om en opplysning er en personopplysning eller ikke, skal den behandles som en personopplysning.

Vi har skriftlige avtaler med alle våre kunder og dataleverandører. Dersom vi videreformidler personopplysninger til tredjeparter, skjer det alltid i samsvar med gjeldende lovgivning. Våre dataleverandøravtaler omfatter vilkår om behandling av personopplysninger På den måten sikrer vi at alle våre dataleverandører overholder personvernloven. Våre kundeavtaler omfatter også vilkår om behandling av personopplysninger og det ansvaret som påhviler både oss og våre kunder. Dermed sikrer vi oss at våre klienter vet hvordan og hvorfor vi behandler kundens data, og på hvilket grunnlag dette skjer.

Våre medarbeidere har opplæring i saker som gjelder personvern, og de har kun tilgang til og brukerrettigheter til personopplysninger som er nødvendige for at de kan utføre sine arbeidsoppgaver. Det skal være et legitimt forretningsmessig formål med enhver bruk eller deling av slike data. Vi krever av alle våre medarbeidere at de behandler kundenes opplysninger strengt fortrolig og med respekt.

Alle medarbeidere må melde fra om personvernbrudd i henhold til våre interne retningslinjer for varsling av personvernbrudd.