Skip to main content
 

Tjenester

Vi er behjelpelige med det meste. Vi hjelper til med å opprette de riktige forbindelser til de ønskede tjenester.
Som for eksempel ektepakt, samboerkontrakter og lignende.
For våre landbrukskunder har vi samarbeidsavtale med Norges Bondelag.

Kontorservice

Vi kan påta oss flere administrative oppdrag for bedriften/firmaet. Hvis de ikke lar seg gjøre her på kontoret, reiser vi ut til kunden for å utfører dem, for eksempel fortløpende kontorarbeid, betalingsordninger m.m.
Dette avtales nærmere i hvert tilfelle. Dette kan være en engangstjeneste eller en permanent tjeneste.
Hvis det er behov så hjelper vi til med inkasso.

Finansveiledning

Dette kan omfatte mange tjenester. Vi vil nevne: skatteplanlegging, trygdeytelser, forsikringer, finansinvesteringer. Deler av dette har de fleste interesse og behov for.

Lønninger

Vi kan påta oss arbeidet med lønnsutbetalinger til Deres ansatte og følger opp alle opplysninger til myndighetene. Hvor mye av lønningsrutinene/ansvaret kontoret påtar seg avtales i hvert enkelt tilfelle.
Vi lager individuelle løsninger. Vi kan for eksempel bare ta hånd om terminoppgavene vedr. skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Utenlandske firma

Vi representerer i dag mange utenlandske firma hva angår merverdiavgift.
I forbindelse med arbeid med disse selskapene/firmaene foretar vi registrering og oppfølging av evnt. ansatte hos Skattekontoret for utenlandssaker og Folketrygdkontoret. Utbetaling av lønn (se punkt lønninger), valutaoverføringer, inn- og utbetalinger, purringer m.m. er oppdrag vi påtar oss.

For spesielle tjenester/oppdrag kan andre løsninger avtales.

Trenger din bedrift hjelp innen regnskapsføring?

KONTAKT OSS