Skip to main content

Redovisning/bokföring för svenska företag i Norge

Driver du ett svenskt företag i Norge? Kongsvinger Regnskap har specialiserat sig på att hjälpa svenska företag med redovisning och bokföring för den norska delen av verksamheten.

Företag med redovisningssplikt har en skyldighet att utarbeta finansiella rapporter som omfattar resultaträkningen, balansräkningen, anteckningar och årsberättelse.
Utifrån storleken av omsättningen och företagsformen kommer denna redovisningsinformationen att vara offentlig även om Du har ett svenskt företag i Norge. Svenska företag i Norge är skattepliktiga enligt samma regler som norska företag med skattepliktig omsättning i Norge.

Kongsvinger Regnskap AS har en bred erfarenhet inom räkenskap för svenska företag i Norge og känner till utmaningarna som kan uppstå i ett räkenskap för svenska företag i Norge. Vi håller oss alltid uppdaterade på lagar och regler, och ser därför till att myndigheternas krav och forväntningar till svenska företag i Norge uppfylls på ett tilfredställande sätt.

Har De spørsmål vedrørende fakturering er det bare å ta kontakt med oss

KONTAKT OSS