Skip to main content

Lønnskjøring – Vi har stor ekspertise

Har De behov for hjelp til lønnskjøring? Kongsvinger Regnskap er spesialist innen feltet og kjenner til alle involverte prosedyrer. Vi kan påta oss arbeidet med lønnsutbetalinger til Deres ansatte og følger opp alle opplysninger til myndighetene. Hvor mye av lønningsrutinene/ansvaret kontoret påtar seg avtales i hvert enkelt tilfelle.

Lønnskjøring – vi tilpasser våre løsninger

Vårt tilbud tilpasses etter kunden. Med andre ord lager vi individuelle løsninger slik at kundens ønsker og behov dekkes. Vi kan for eksempel bare ta hånd om terminoppgavene vedr. skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Fortell om Deres behov så finner vi sammen ut av hva som passer akkurat for Deres bedrift.

Vi administrerer alle aspekter ved lønning

En lønnskjøring involverer blant annet registrering av fastlønn, timelønn og overtid pluss diverse typer av trekk. Dessuten kan det involvere forsikringer og diverse naturalytelser. Og dermed kan lønnskjøring fort øke i kompleksitet. Vi sørger for å etablere fult overblikk og håndterer alle aspekter.

Har De spørsmål vedrørende fakturering er det bare å ta kontakt med oss

KONTAKT OSS